Egyesület

» Mérföldkövek

» Alapszabály

» Közhasznúsági jelentések

» Adó 1%-ék

» Dokumentumtár


Szolgáltatások

» Támogató szolgálat

» Falugondnoki Szolgáltatás

» Fogyatékos Személyek nappali ellátása

» Pszichiátriai Betegek Nappali Intézménye


Kulturális

» Aktuális programok

» Sajtómegjelenések

» Galéria

» Termékek


Pályázatok

» Aktuális pályázataink

Gépjárműveink

» Autóbérlés

» Galéria


Kapcsolat

» Elérhetőségek

» Térkép

» Írjon nekünk!

Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása


A Fogyatékos Személyek Nappali Ellátásának székhely: 4625 Záhony, Széchenyi út 16 szám alatt található.

A Gesztus Szociális Szolgáltatás fogyatékkal élők nappali ellátása 25 főnek biztosít lehetőséget napközbeni tartózkodásra. Az ellátást a fogyatékkal élő, illetve autista személyek részére hozzuk létre, hogy az intézményben dolgozó szakemberek mindennapi életvitelükben komplex segítséget nyújtsanak, ezáltal az ellátottak személyes céljaikat megvalósíthassák.

Ellátottak  köre:

 A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő,

 • tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk miatt, szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek,
 • harmadik életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, továbbá igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkeztetését.

A Záhonyban működő Fogyatékos Személyek Nappali Ellátását az alábbi települések valamelyikén élő fogyatékos személyek vehetik igénybe:

Ellátási terület a Fogyatékos Személyek és Pszichiátriai Betegek Nappali Ellátása tekintetében: Benk, Eperjeske, Győröcske, Komoró, Mándok, Tiszabezdéd, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tuzsér, Záhony, Zsurk, Döge, Fényeslitke, Aranyosapáti, Újkenéz, Gyüre, Kisvarsány, Nagyvarsány,

 

Fogyatékkal Élő személyek részére biztosított szolgáltatások köre:

 1. Igény szerint meleg élelem biztosítása

 Az intézmény biztosítja az élelemtálalására és elfogyasztására alkalmas helyiséget.

 1. Szabadidős programok szervezése

A kliensek kezdeményezéseit, igényeit figyelembe véve állítjuk össze a felkínálandó programokat, illetve lehetőség szerint bevonjuk őket a szervezésbe. strukturálása. További lehetőségek a szabadidő hasznos eltöltésére az olvasás (könyv, újság, napi-, heti lapok, folyóiratok), rejtvényfejtés, rádiózás, zenehallgatás, tévénézés. A társasjátékok és a kézműves tevékenységek során a szociális készségek is fejlődnek (a szabálytanulás időszakában fontos a segítő jelenléte). Az intézményen kívüli programok (sport, kultúra, stb.) szervezésében a klienseknek is lehetőséget biztosítunk.

3.  Az egészségügyi alapellátás megszervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése

 • Információnyújtás az intézmény létezéséről, megközelíthetőségről, igénybevételének feltételeiről;
 • Tájékoztatás esetleg szükséges vizsgálatok végzésének helyeiről;
 • Kapcsolatfelvétel kezdeményezése, időpont egyeztetés, a kliens mentális, fizikai állapotának                       megfelelő mértékű kísérése, intézménybe történő eljutásának megszervezése;
 • Kapcsolattartás kezelőorvossal/háziorvossal,
 • Egészségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek szervezése
 1. Hivatalos ügyek intézésének segítése

     Az ellátott betegségéből eredő problémái mellett meglevő egyéb ügyeiben,

 • Szociális, társadalombiztosítási, nyugellátási, lakhatási, foglalkoztatáshoz kapcsolódó, oktatási ügyekben,
 • Alapvető személyazonosításhoz, munkavállaláshoz szükséges okmányok megszerzésének, igénylésének a kliens állapotához igazodó mértékű segítése, például: interneten sorszám-kérés, űrlapkitöltés, kísérés stb.
 1.  Munkavégzés lehetőségének szervezése
 2. Életvitelre vonatkozó tanácsadás, életvezetés segítése

A készségfejlesztés során a kliens céljai eléréséhez szükséges készségeket tartjuk szem előtt, például a döntéshozás eléréséhez, a szociális, illetve a mindennapi élettel összefüggő, úgynevezett életviteli készségek, továbbá a problémamegoldó készségek, az önérvényesítő készségek, a kommunikációs készségek, és a kognitív újrastrukturálás készségeinek kialakítása, illetve fejlesztése.

 1. Speciális önszerveződő csoportok támogatása
 2. Személyi tisztálkodás, személyes ruházat tisztítása

Ruházat mosása, szárítása tekintetében is a kliens aktív részvételére törekszünk. Szükségleteinek megfelelő mértékben, de a higiéniai követelmények megtartása mellett egyéne szabottan kidolgozni a feltételeket. Házirendünkben szabályozzuk a mosógép használatának módját, időtartamát, gyakoriságát. Személyi tisztálkodás, zuhanyzás feltételeinek meghatározása is hasonló módon történik.

 

Gesztus Szociális Szolgáltató Központ elérhetősége:

Révészné Kovács Mariann – Intézményvezető


vissza